Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecný

  1. Táto politika týkajúca sa zaobchádzania s osobnými údajmi („politika osobných údajov“) popisuje, ako LuxReaders („LuxReaders“, „US“, „Our“, „We“) zhromažďuje a spracováva informácie o vás.
  2. Táto politika osobných údajov sa týka informácií, ktoré nám poskytujete, alebo informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej stránky LuxReaders,www.luxreaders.com(„Webová stránka“).
  3. LuxReaders je ovládač údajov pre vaše osobné informácie. Všetky kontakty s LuxReaders musia dôjsť prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v odseku 8.


Zhromažďovanie vašich osobných údajov od LuxReaders

  1. Aké osobné informácie zhromažďujeme a na ktorý účel?
   1. Keď navštívite webovú stránku, automaticky zhromažďujeme informácie o vás, napríklad o tom, aký typ prehliadača používate, aké vyhľadávacie dopyty používate, vašu IP adresu a informácie o vašom počítači. Tento proces je organizovaný s úmyslom optimalizácie konverzie na webovej stránke, jej zlepšenia a vykonávania cieleného marketingu.
   2. Keď si kúpite produkt na webovej stránke, zhromažďujeme informácie o vás, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o tom, aké produkty si kupujete alebo či ste vrátili nejaké produkty, všetko, čo je možné efektívne dodávať výrobky Pre vás to dodržiavajú naše účtovné povinnosti.
   3. Keď vytvoríte svoj užívateľský profil alebo uskutočníte nákup, máte možnosť dať súhlas s LuxReadersom na odoslanie e-mailového marketingu. V ktoromkoľvek okamihu máte právo stiahnuť svoj súhlas buď prihlásením do svojho používateľského účtu alebo kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v dolnej časti e-mailov, ktoré prijímate.
  2. Aký je základ pre zhromažďovanie informácií?
   1. Zhromažďovanie informácií, ako je uvedené v odseku 2.1.1, je potrebné, aby sme si udržali naše záujmy pri zlepšovaní funkcií a štruktúry webovej stránky a aby sme vám mohli ponúknuť relevantný obsah.
   2. Zhromažďovanie informácií, ako je uvedené v odseku 2.1.2, je potrebné, aby sme s vami splnili našu časť dohôd.


Použitie dátových procesorov

  1. Používame externé spoločnosti na vykonávanie technickej prevádzky webovej stránky. Napríklad naši dodávatelia nám pomáhajú s cieľovým marketingom, presmerovaním a analýzou recenzií našich produktov, aby sa zlepšili funkčnosť webovej stránky. Keďže tieto spoločnosti sú procesormi údajov, podliehajú našim pokynom a spracovávajú informácie, za ktoré sme zodpovední. Dátový procesory majú zakázané používať informácie na akýkoľvek iný účel alebo do iného stupňa, ako je to, čo je medzi nami zmluvne dohodnuté. Preto sa na týchto spracovateľov údajov podliehajú dôvernosti údajov a informácií.
  2. Jeden z týchto dátových procesorov, Google Analytics (Google Inc.) je zriadený v USA. Potrebné záruky bezpečného prenosu informácií do USA boli uskutočnené prostredníctvom certifikátu Data Processors v rámci EÚ-U.S. Ochrana súkromia. Kópia tohto certifikátu nájdete tu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


Vaše práva

  1. Na účely vytvorenia transparentnosti zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi vás, ako radiče údajov, vás musíme informovať o vašich právach.
  2. Právo na nahliadnutie
   1. Máte právo kedykoľvek odoslať písomnú žiadosť, aby ste nás informovali o tom, ktoré informácie sme uložili o vás, a na aký účel sa tieto informácie používajú, ako aj pre ktoré kategórie osobných údajov a príjemcov (ak sú akékoľvek) z týchto údajov môže existovať a nakoniec spôsob, akým sa informácie zhromažďovali.
  3. Právo na opravu
   1. Máte správnu požiadavku, aby sme sa zmenili a opravili nami. V prípade, že si všimnete akúkoľvek chybu v informáciách, ktoré sme o vás zhromaždili, odporúčame vám, aby ste sa k nám oslovili o opravách informácií.
   2. Máte možnosť upravovať všetky informácie, ktoré sme zhromaždili v križovatke s registráciou nášho zákazníckeho klubu prihlásením sa do vášho užívateľského profilu.
  4. Právo na zabudnutie
   1. V niektorých situáciách máte právo nechať nás odstrániť všetky alebo niektoré osobné údaje, ak napríklad stiahnete súhlas svojej registrácie do nášho zákazníckeho klubu. Rozsah, v akom sú informácie potrebné na to, aby sme dodržiavali účtovné povinnosti atď., Znamená, že nie sme povinní vymazať vaše osobné údaje.
  5. Právo na spracovanie obmedzenia
   1. V určitých situáciách máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov (aby boli uložené a nespracované), ak tvrdíte, že informácie, ktoré spracováva, nie sú správne.
  6. Právo na prenosnosť údajov
   1. Máte právo prijímať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Máte tiež právo prenášať tieto údaje do iného ovládača, keď zhromažďujeme vaše informácie v križovatke s:
    - Uskutočňujete nákup prostredníctvom nás, pozri odsek 2.1.2
  7. Právo na objem
   1. Máte právo namietať, z dôvodu vašej konkrétnej situácie kedykoľvek počas spracovania vašich osobných údajov, v ktorých zhromažďujeme, aby sme zlepšili funkčnosť a štruktúru našej webovej stránky. Pozri odsek 2.1.1
   2. Ak namietate proti spracovaniu, už nie sme na slobode spracovať vaše osobné údaje, pokiaľ nás poskytuje platný právny dôvod na pokračovanie v spracovaní.
  8. Právo na sťažnosť
   1. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na kanceláriu komisára pre informácie (ICO), pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.

Vymazanie osobných údajov

  1. Ak nepoužívate našu webovú stránku do 1 roka, automaticky odstránime informácie, ktoré sme o vás zhromaždili. Aby sme však dodržiavali zákony vrátane účtovných právnych predpisov (5 rokov od začiatku účtovného roka) a spotrebiteľského zákona (2 roky záruky), môžeme tieto osobné údaje uchovávať na dlhšie obdobia.
  2. Akékoľvek informácie, ktoré ste poskytli v križovatke so súhlasom spravodajcu, marketingových e -mailov, SMS a listov, sa odstránia v čase, keď stiahnete svoj súhlas, pokiaľ nie je odôvodnené pokračujúce spracovanie, pozri odsek 2.

Zabezpečenie

  1. Vynútili sme technickú a organizačnú bezpečnostnú mieru, aby sme zabezpečili, že osobné údaje sa náhodne alebo nezákonne nezničia, stratené, zmenené, narušené alebo skončia v neoprávnených rukách a nijako ich zneužívajú.
  2. K nim budú mať prístup iba zamestnanci, ktorí majú oprávnený dôvod získať prístup k vašim osobným informáciám na splnenie svojej úlohy.


Cookies

  1. LuxReaders používa súbory cookie, aby svojim používateľom poskytli najlepší zážitok na webovej stránke. Cookie je súbor, ktorý sa ukladá do vášho prehliadača na zariadení, ktoré používate, a môže obsahovať akékoľvek informácie, ktoré v ňom ukladá webové stránky. O tom si môžete prečítať v našomPolitika cookie.


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

  1. LuxReaders je dátovým radičom všetkých osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webovej stránky.
  2. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k týmto zásadám ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

   Luxreadery
   Hørmarken 7
   3520 faur
   E-mail: hi@luxreaders.com

Zmeny v politike osobných údajov

  1. Môžeme kedykoľvek urobiť odôvodnené zmeny v tejto politike osobných údajov. Ak dôjde k zmenám v politikách osobných údajov, budete o tom informovaní pri vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky.
  2. Ak nedáte súhlas s zmenenými politikami, vaše právo používať webovú stránku sa stiahnu a vaše osobné údaje sa odstránia.